Kích thước thùng : 550 x 420 x H 890 mm (có bánh xe) & 884 mm (không bánh xe)
Dung tích chứa rác mỗi thùng: 90lít
Màu sắc: Xanh lá cây